Международен проект eTwinning

Доника Груева и Емилия Асенова – учители на група „Слънце“ участват в международен проект ETwinning на тема „Origami in the future in my mind“ с държави партньори Турция, Румъния, Гърция, Испания.
Целта на проекта е да даде на децата възможност да мислят за бъдещето и да проектират възможния свят с помощта на оригами.
Под цели:
Да развиват творчеството си, като осъзнават какво се прави и как да въплъщават идеята за трансформация;
Разбиране на това, което се изразява устно, задаване и отговаряне на въпроси;
Да придобият способността да мислят и да разсъждават математически;
Да развиват умения за провеждане на изследвания и използване на технологии;
Да създадем любов към природата и осъзнаване на рециклирането чрез историите, създадени в темите.