Международна конференция: Образователен медиатор в ДГ

Детска градина Валентина Терешкова е участник в международната конференция за обмен на добри практики на тема ,,Посоки и практики в ДГ: Образователен медиатор в ДГ“ между България Сърбия и Румъния. Акцентът на международната среща е ролята на медиатора при работата с етнически и уязвими групи.