Награда от конкурс

Честита награда на група „Слънчева усмивка“ ПГ 6-7 годишни от конкурса „24 май през моя поглед“!