Народният обичай „Сурвакане“

Народният обичай „Сурвакане“ в група „Чуден свят“.

Сурва, сурва година
здрава, здрава гърбина.
Златен клас по нивята,
сладък плод за децата.
Живи и здрави догодина,
догодина до Амина!