Обичая „Бъдни вечер“

Обичая „Бъдни вечер“ пресъздадоха децата от група „МЕЧО ПУХ“.