Образователна беседа с полицай

Образователна беседа проведоха полицаите от МВР Перник с децата от всички групи. Припомниха основните правилата за движение на пътя. Благодарим за педагогическото взаимодействие.