Български език и литература
Математика
Околен свят