Правила за дейността на обществения съвет към ДГ "Валентина Терешкова"