Заповед за определяне на състава на обществения съвет