Покана за обществен съвет Април 2021
Покана за обществен съвет Март 2021
Покана за обществен съвет на 08.10.2020
Покана за общо събрание за създаване на обществен съвет
Протокол за създаване на обществен съвет
Покана за становище от обществен съвет април 2020
Покана за обществен съвет за шестмесечие 2020 г.