Покана за обществен съвет на 08.10.2020Покана за общо събрание за създаване на обществен съвет
Протокол за създаване на обществен съвет
Покана за становище от обществен съвет април 2020
Покана за обществен съвет за шестмесечие 2020 г.