Покана за общо събрание за създаване на обществен съвет