Обучение на учителите

На 29.04. 2023 беше проведено обучение съвместно с учителите на ДГ ,,Ален мак“ – гр. Трън с директор Розалина Гаврилова. Лектор ни беше д-р Галина Хайдар.
Обучението беше с цел повишаване квалификацията на учителите на тема ,,Актуални тенденции и предизвикателства при обучението на деца и учениците по БДП“.