„Остави всичко и чети „

ДГ,, Валентина Терешкова “ активно се включи в инициативата,, Остави всичко и чети“ организирана от,, Детски книги „. На 12април е създадена интерактивна карта на четящите българи по света. Всяка група прочете книжка на децата, а те с интерес разглеждаха илюстрациите. На картата има място и за нашата четяща градина.