Отбелязване на 29 юни 2022 г. – ден на безопасността на движението

По случай 29 юни – „Ден на безопасността на движението“ в двора на детската градина се проведе открит урок на тема „Кой къде се движи?“ на обособената площадката по БДП.
Направихме и изложба на тема „Пресичам безопасно“.