Открита педагогическа практика в група „Слънце“

🚦Открита практика по БДП на тема:
„Движа се безопасно“
Днес децата показаха, че са изградили представи и понятия за пътно движение и начални умения за безопасно придвижване, като пешеходци 🚶🚶.
Различават улично платно, тротоар, видове пътни знаци, разбират светлинната сигнализация на светофара 🚦.
Умеят да се ориентират в пространството и елементарната пътна ситуация.
Всички тези познания и умения те пресъздадоха чрез различни видове игри.
Браво на малките, знаещи пешеходци!