Отличие от конкурс

На 03.06.2020 г. Симона Михайлова спечели Второ място в конкурса „Пъстър, шарен детски свят“ – гр. Разград.