Първа група Баба Марта

1-ви март Честита Баба Марта!

„Плети, плети, бабо Марто,
Изплети ми мартенички,
Да ги вържем на ръчички,
Да излезем на полето,
Децата от първа група посрещнаха Баба Марта.