Патронен празник на детската градина

Патронен празник на детската градина…
По повод патронния празник на детската градина децата от трета група „Чуден свят“ си припомниха живота и делото на Валентина Терешкова – първата жена космонавт.