Патронен празник

По повод патронния празник на ДГ ,,Валентина Терешкова“ група ,,Слънце“ реализира добра практика с учениците от 4в клас на ОУ ,,Св Иван Рилски“ град Перник, с класен ръководител госпожа Теодора Рангелова. Учениците изготвиха презентация и макети с които запознаха децата за живота на първата жена летец.