Пътят на млякото

С децата от четвърта група „Чуден свят“ поговорихме за това колко полезно и важно е млякото за здравето на хората. Всички се включиха в процеса подквасване и проследиха пътя на млякото до нашата трапеза. След това се насладиха на любимата и полезна напитка – мляко с какао.