Педагогическо взаимодействие с певицата София Георгиева

Госпожа София Георгиева доброволно със сърце и душа преподава музика на децата от група „Слънце“ филиал село Ярджиловци.