Покана за обществен съвет

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящо създаване на обществен съвет към Детска градина „Валентина Терешкова“ е необходимо Вашето присъствие на Общо събрание на родителите на децата, посещаващи детската градина, което е насрочено за 23.11.2016 година от 18 часа в сградата на детската градина в град Батановци Община Перник. Събранието се свиква за избор на членове на Обществения съвет към Детска градина „Валентина Терешкова“, със следния девен ред:
1.Запознаване с правомощията на обществения съвет към Детска градина „Валентина Террешкова“;
2.Избор на членове и резервни членове на обществения съвет в Детска градина „Валентина Терешкова“.
Правомощията на обществения съвет са обявени на интернет страницата на детската градина: Правомощия на обществения съвет

С УВАЖЕНИЕ:
АНИ ПАЛАСКОВА
ДИРЕКТОР

С правилника за обществения съвет можете да се запознаете предварително от тук: Правилник за обществения съвет