Посрещане на Баба Марта

Посрещане на Баба Марта в трета група „Чуден свят“

С огромно вълнение децата от трета група „Чуден свят“ посрещнаха Баба Марта. По традиция тя зарадва всички, като завърза мартеници на всяка ръчичка и им пожела да бъдат бели и червени, румени и засмени.