Посрещане на Баба Марта във Втора група „Чуден свят“

„Тази пъстра мартеничка,
баба ми я върза.
Да съм като лястовичка,
пъргава и бърза…“