Педагогически екип:

 

г-жа Ани Паласкова
г-жа Ани Паласкова

г-жа Ани Паласкова
Длъжност: Директор
Образование и професионално-квалификационна степен:
2018г. СУ „Св.Климент Охридски“ Първа ПКС – „Управление на образованието
2014г. СУ „Св.Климент Охридски“ Магистър „Мениджмънт на образованието“
2005г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Магистър „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика“
2000г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна педагогика“
Професионален опит:
Учител – 5 години
Директор – 16 години
Професионални отличия: 24 Май 2019г. – „Директор на годината“ плакет от община Перник „Награда за принос в сферата на образованието“

 

г-жа Яна Карамфилова
г-жа Яна Карамфилова

г-жа Яна Карамфилова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2016г. СУ „Св.Климент Охридски“ Магистър „Предучилищна педагогика“
2014г. ПУ „Паисий Хилендарски“ Бакалавър „История и география“
Професионален опит:
Учител: 4 години
Професионални отличия: 24 Май 2019г. „Учител на годината“ плакет от община Перник „Награда за принос в сферата на образованието“

 

г-жа Снежана Манолова
г-жа Снежана Манолова

г-жа Снежана Манолова
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2004г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Българска филология“
2016г. СУ „К. Охридски“ Магистър „Предучилищна педагогика“
Професионален опит:
Учител: 3 години

 

 

г-жа Доника Груева
г-жа Доника Груева

г-жа Доника Груева
Длъжност: Учител
Образование и професионално-квалификационна степен:
2019г. ЮЗУ „Н.Рилски“ Бакалавър „Предучилищна и начална училищна педагогика“
2020г. ТУ Стара Загора Пета ПКС
Професионален опит:
Учител: 6 години

 

 

 

Райна Георгиева
Райна Георгиева

Райна Георгиева – готвач

 

 

Детелина Горянова
Детелина Горянова

Детелина Горянова – пом.-готвач

 

 

 

 

 

Малина Лозанова
Малина Лозанова

Малина Лозанова – пом.-възпитател

 

 

Снежана Милева
Снежана Милева

Снежана Милева – пом.-възпитател

 

 

 

 

Олга Симеонова
Олга Симеонова

Олга Симеонова – пом.-възпитател

 

 

Нина Борисова
Нина Борисова

Нина Борисова – пом.-възпитател

 

 

Соня Малинова
Соня Малинова

Соня Малинова – пом.-възпитател

 

 

 

 

Зойка Стоянова
Зойка Стоянова

Зойка Стоянова – мед. сестра