Признателност от Дневен център – Перник

Детска градина „Валентина Терешкова“ гр. Батановци получи признателността на Дневен център – Перник.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи благодари за отзивчивостта и съпричастността на деца и родители, както и на целия екип на градината.

признателност