Работилничка Баба Марта

Съвместно деца, родители и учители в иновативна форма на общуване направиха мартенички за Баба Марта. С изработените мартеници е направена изложба в ОУ ,, Отец Паисий “ село Ярджиловци. Децата с радост изпратиха част от мартениците в благотворителна инициатива на сдружение,, Зазоряване“, а друга част участват в конкурси.
Заедно преплетохме бяла и червена нишка за здраве и берекет.