Работилничка с родители на тема ,,Безопасност на движението“

Работилничка с родители на тема „Безопасност на движението“ се проведе в детската градина. Децата изработиха заедно със своите родители правила за безопасност на пътя, които поставиха на други автомобили, с апел за внимателно шофиране.