Работилница с родители втора дейност от междуградински проект ,,Пчела“

Работилница с родители втора дейност от междуградински проект ,,Пчела“на тема ,,Пчелен кошер“. Съвместно по интересен и креативен начин децата и родителите изработиха от рециклиращи материали пчелен кошер. Рециклирането на отпадъчни материали е важен процес за опазването на околната среда.