Размяна на книги

,,Размяна на книги “ инициатива за насърчаване на четенето, която е част от събитието за ,,Нулев отпадък“. Групите от градината си размениха интересни книжки с послания към децата, да пазят книжките и да не замърсяват природната.