Регионална конференция на РЦПППО – Перник

По покана на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – Перник, г-жа Паласкова и ЕПЛР към ДГ “ Валентина Терешкова“ бяха гости на Регионална конференция на РЦПППО – област Перник „Приобщаващото образование – предизвикателства и перспективи“, по повод 15 години от създаването на РЦПППО.
Събитието беше двудневно, а целта – обмяна на опит и добри практики.
Темата, с която детската градината взе участие беше “ Дейността на екипа за подкрепа на личностното развитие“, представена от Милена Райчева – психолог и Снежана Манолова – координатор ЕПЛР.
Присъстваха председатели на научната общност, специалисти – логопеди, психолози, ерготерапевти, рехабилитатори, ресурси учители от цялата страна. Конференцията мина под мотото “ Бъди различен – не бъди безразличен!