Съобщение

Съобщение до всички деца, родители и приятели на ДГ „Валентина Терешкова“.

СъобщениеСъобщение: Уважаеми Родители, уведомяваме ви, че днес на проведен медико-педагогически съвет в присъствието на председателя на училищното настоятелство, след обстоен анализ на Вашите мнения и предложения по предварително поставената тема, приехме следното становище:
името на детската ни градина за в бъдеще остава Валентина Терешкова.

Благодарим за проявената отзивчивост и съпричастност!