Съвместна дейност с деца и родители – група „Мечо Пух“

БДП – „Градът, в който живея и се движа безопасно“.
За бъдещите първокласници е важно да знаят маршрута, по който да се движат безопасно.
Ето защо, съвместно със своите родители, изобразиха пътя от вкъщи до ДГ.