Съвместна работа с клубове „Зазоряване“

На 1 октомври децата от група „Мечо Пух“ дадоха началото на съвместната работа с клубове „Зазоряване“.