Седмица на четенето във втора група „Чуден свят“

По случай „Национална седмица на четенето“ – 02.11.2021г., децата от Втора група „Чуден свят“ посетиха читалище „Просвета“.
Разгледаха разнообразна палитра от детски книжки и успяха да се докоснат до страниците им.
От участието ни в избор на любима детска книга децата бяха наградени с грамоти.