Седмица на четенето

Седмица на четенето ще се проведе в детска градина „Валентина Терешкова“.

Седмица на четенето четвърта група-3В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 г.) на Министерство на образованието и науката ДГ „Валентина Терешкова“ организира провеждането на Национална седмица на четенето, която ще се състои от 10 до 14 октомври 2016 г.
Предвидените дейности ще се реализират във всички групи в партньорство с родителите.

Благодарим на тези от Вас, които отделиха от времето си, за да се включат в нашата инициатива!

Четене четвърта група
литературно четене четвърта група-1
литературно четене четвърта група-2
литературно четене четвърта група-3
литературно четене четвърта група-4
литературно четене четвърта група-5
литературно четене четвърта група-6
литературно четене четвърта група-7
литературно четене четвърта група-8
литературно четене четвърта група-9
литературно четене четвърта група-10
литературно четене четвърта група-11
литературно четене четвърта група-1
литературно четене четвърта група-2
литературно четене четвърта група-3
литературно четене четвърта група-4
литературно четене четвърта група-5
литературно четене четвърта група-6
литературно четене четвърта група-7
литературно четене четвърта група-8
литературно четене четвърта група-9
литературно четене четвърта група-10
литературно четене четвърта група-11
PlayPause
previous arrow
next arrow
литературно четене четвърта група-1
литературно четене четвърта група-2
литературно четене четвърта група-3
литературно четене четвърта група-4
литературно четене четвърта група-5
литературно четене четвърта група-6
литературно четене четвърта група-7
литературно четене четвърта група-8
литературно четене четвърта група-9
литературно четене четвърта група-10
литературно четене четвърта група-11
previous arrow
next arrow
Четене трета група
литературно четене трета група-1
литературно четене трета група-2
литературно четене трета група-3
литературно четене трета група-4
литературно четене трета група-5
литературно четене трета група-6
литературно четене трета група-7
литературно четене трета група-8
литературно четене трета група-9
литературно четене трета група-1
литературно четене трета група-2
литературно четене трета група-3
литературно четене трета група-4
литературно четене трета група-5
литературно четене трета група-6
литературно четене трета група-7
литературно четене трета група-8
литературно четене трета група-9
PlayPause
previous arrow
next arrow
литературно четене трета група-1
литературно четене трета група-2
литературно четене трета група-3
литературно четене трета група-4
литературно четене трета група-5
литературно четене трета група-6
литературно четене трета група-7
литературно четене трета група-8
литературно четене трета група-9
previous arrow
next arrow
Четене първа група
литературно четене първа група-1
литературно четене първа група-2
литературно четене първа група-3
литературно четене първа група-4
литературно четене първа група-5
литературно четене първа група-6
литературно четене първа група-7
литературно четене първа група-8
литературно четене първа група-9
литературно четене първа група-10
литературно четене първа група-11
литературно четене първа група-12
литературно четене първа група-13
литературно четене първа група-1
литературно четене първа група-2
литературно четене първа група-3
литературно четене първа група-4
литературно четене първа група-5
литературно четене първа група-6
литературно четене първа група-7
литературно четене първа група-8
литературно четене първа група-9
литературно четене първа група-10
литературно четене първа група-11
литературно четене първа група-12
литературно четене първа група-13
PlayPause
previous arrow
next arrow
литературно четене първа група-1
литературно четене първа група-2
литературно четене първа група-3
литературно четене първа група-4
литературно четене първа група-5
литературно четене първа група-6
литературно четене първа група-7
литературно четене първа група-8
литературно четене първа група-9
литературно четене първа група-10
литературно четене първа група-11
литературно четене първа група-12
литературно четене първа група-13
previous arrow
next arrow
Четене - ясла
литературно четене ясла-1
литературно четене ясла-2
литературно четене ясла-3
литературно четене ясла-4
литературно четене ясла-5
литературно четене ясла-6
литературно четене ясла-7
литературно четене ясла-8
литературно четене ясла-9
литературно четене ясла-10
литературно четене ясла-1
литературно четене ясла-2
литературно четене ясла-3
литературно четене ясла-4
литературно четене ясла-5
литературно четене ясла-6
литературно четене ясла-7
литературно четене ясла-8
литературно четене ясла-9
литературно четене ясла-10
PlayPause
previous arrow
next arrow
литературно четене ясла-1
литературно четене ясла-2
литературно четене ясла-3
литературно четене ясла-4
литературно четене ясла-5
литературно четене ясла-6
литературно четене ясла-7
литературно четене ясла-8
литературно четене ясла-9
литературно четене ясла-10
previous arrow
next arrow