Седмица на пожарната безопасност 2020 г.

По случай „Седмица на пожарната безопасност“се проведе ситуация по околен свят „Огънят приятел и враг“.
Седмица на пожарната безопасност-1 Седмица на пожарната безопасност-2 Седмица на пожарната безопасност-6

Седмица на пожарната безопасност-4 Седмица на пожарната безопасност-5 Седмица на пожарната безопасност-3