Ситуация по БДП в група „Слънце“

Изложба в група „Слънце“ на тема: Моля Ви, шофьори спрете, живота на децата пазете!