Спортен празник

Спортен празник проведе детска градина „Валентина Терешкова“.

Спортен празник ПГ-6-год.-70Днес, 24.10.2016 г., децата и персоналът на ,,ДГ В.Терешкова“ проведоха Спортен празник на стадиона в гр. Батановци.
Всички много се забавляваха докато се изпълняваха щафетните игри. След това децата полудуваха на воля и хапнаха на чист въздух.

Спортен празник 24.10.2016
спортен празник-02
спортен празник-03
спортен празник-04
спортен празник-05
спортен празник-06
спортен празник-07
спортен празник-08
спортен празник-09
спортен празник-10
спортен празник-11
спортен празник-12
спортен празник-13
спортен празник-14
спортен празник-15
спортен празник 3-та група-1
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-2
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-3
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-4
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-5
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-6
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-7
Спортен празник ПГ-6-год.-01
Спортен празник ПГ-6-год.-02
Спортен празник ПГ-6-год.-03
Спортен празник ПГ-6-год.-04
Спортен празник ПГ-6-год.-05
Спортен празник ПГ-6-год.-06
Спортен празник ПГ-6-год.-07
Спортен празник ПГ-6-год.-08
Спортен празник ПГ-6-год.-09
Спортен празник ПГ-6-год.-10
Спортен празник ПГ-6-год.-11
Спортен празник ПГ-6-год.-12
Спортен празник ПГ-6-год.-13
Спортен празник ПГ-6-год.-14
Спортен празник ПГ-6-год.-15
Спортен празник ПГ-6-год.-16
Спортен празник ПГ-6-год.-17
Спортен празник ПГ-6-год.-18
Спортен празник ПГ-6-год.-19
Спортен празник ПГ-6-год.-20
Спортен празник ПГ-6-год.-21
Спортен празник ПГ-6-год.-22
Спортен празник ПГ-6-год.-23
Спортен празник ПГ-6-год.-24
Спортен празник ПГ-6-год.-25
Спортен празник ПГ-6-год.-26
Спортен празник ПГ-6-год.-27
Спортен празник ПГ-6-год.-28
Спортен празник ПГ-6-год.-29
Спортен празник ПГ-6-год.-30
Спортен празник ПГ-6-год.-31
Спортен празник ПГ-6-год.-32
Спортен празник ПГ-6-год.-33
Спортен празник ПГ-6-год.-34
Спортен празник ПГ-6-год.-35
Спортен празник ПГ-6-год.-36
Спортен празник ПГ-6-год.-37
Спортен празник ПГ-6-год.-38
Спортен празник ПГ-6-год.-39
Спортен празник ПГ-6-год.-40
Спортен празник ПГ-6-год.-41
Спортен празник ПГ-6-год.-42
Спортен празник ПГ-6-год.-43
Спортен празник ПГ-6-год.-44
Спортен празник ПГ-6-год.-45
Спортен празник ПГ-6-год.-46
Спортен празник ПГ-6-год.-47
Спортен празник ПГ-6-год.-48
Спортен празник ПГ-6-год.-49
Спортен празник ПГ-6-год.-50
Спортен празник ПГ-6-год.-51
Спортен празник ПГ-6-год.-52
Спортен празник ПГ-6-год.-53
Спортен празник ПГ-6-год.-54
Спортен празник ПГ-6-год.-55
Спортен празник ПГ-6-год.-56
Спортен празник ПГ-6-год.-57
Спортен празник ПГ-6-год.-58
Спортен празник ПГ-6-год.-59
Спортен празник ПГ-6-год.-60
Спортен празник ПГ-6-год.-61
Спортен празник ПГ-6-год.-62
Спортен празник ПГ-6-год.-63
Спортен празник ПГ-6-год.-64
Спортен празник ПГ-6-год.-65
Спортен празник ПГ-6-год.-66
Спортен празник ПГ-6-год.-67
Спортен празник ПГ-6-год.-68
Спортен празник ПГ-6-год.-69
Спортен празник ПГ-6-год.-70
Спортен празник ПГ-6-год.-71
Спортен празник ПГ-6-год.-72
спортен празник-02
спортен празник-03
спортен празник-04
спортен празник-05
спортен празник-06
спортен празник-07
спортен празник-08
спортен празник-09
спортен празник-10
спортен празник-11
спортен празник-12
спортен празник-13
спортен празник-14
спортен празник-15
спортен празник 3-та група-1
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-2
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-3
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-4
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-5
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-6
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-7
Спортен празник ПГ-6-год.-01
Спортен празник ПГ-6-год.-02
Спортен празник ПГ-6-год.-03
Спортен празник ПГ-6-год.-04
Спортен празник ПГ-6-год.-05
Спортен празник ПГ-6-год.-06
Спортен празник ПГ-6-год.-07
Спортен празник ПГ-6-год.-08
Спортен празник ПГ-6-год.-09
Спортен празник ПГ-6-год.-10
Спортен празник ПГ-6-год.-11
Спортен празник ПГ-6-год.-12
Спортен празник ПГ-6-год.-13
Спортен празник ПГ-6-год.-14
Спортен празник ПГ-6-год.-15
Спортен празник ПГ-6-год.-16
Спортен празник ПГ-6-год.-17
Спортен празник ПГ-6-год.-18
Спортен празник ПГ-6-год.-19
Спортен празник ПГ-6-год.-20
Спортен празник ПГ-6-год.-21
Спортен празник ПГ-6-год.-22
Спортен празник ПГ-6-год.-23
Спортен празник ПГ-6-год.-24
Спортен празник ПГ-6-год.-25
Спортен празник ПГ-6-год.-26
Спортен празник ПГ-6-год.-27
Спортен празник ПГ-6-год.-28
Спортен празник ПГ-6-год.-29
Спортен празник ПГ-6-год.-30
Спортен празник ПГ-6-год.-31
Спортен празник ПГ-6-год.-32
Спортен празник ПГ-6-год.-33
Спортен празник ПГ-6-год.-34
Спортен празник ПГ-6-год.-35
Спортен празник ПГ-6-год.-36
Спортен празник ПГ-6-год.-37
Спортен празник ПГ-6-год.-38
Спортен празник ПГ-6-год.-39
Спортен празник ПГ-6-год.-40
Спортен празник ПГ-6-год.-41
Спортен празник ПГ-6-год.-42
Спортен празник ПГ-6-год.-43
Спортен празник ПГ-6-год.-44
Спортен празник ПГ-6-год.-45
Спортен празник ПГ-6-год.-46
Спортен празник ПГ-6-год.-47
Спортен празник ПГ-6-год.-48
Спортен празник ПГ-6-год.-49
Спортен празник ПГ-6-год.-50
Спортен празник ПГ-6-год.-51
Спортен празник ПГ-6-год.-52
Спортен празник ПГ-6-год.-53
Спортен празник ПГ-6-год.-54
Спортен празник ПГ-6-год.-55
Спортен празник ПГ-6-год.-56
Спортен празник ПГ-6-год.-57
Спортен празник ПГ-6-год.-58
Спортен празник ПГ-6-год.-59
Спортен празник ПГ-6-год.-60
Спортен празник ПГ-6-год.-61
Спортен празник ПГ-6-год.-62
Спортен празник ПГ-6-год.-63
Спортен празник ПГ-6-год.-64
Спортен празник ПГ-6-год.-65
Спортен празник ПГ-6-год.-66
Спортен празник ПГ-6-год.-67
Спортен празник ПГ-6-год.-68
Спортен празник ПГ-6-год.-69
Спортен празник ПГ-6-год.-70
Спортен празник ПГ-6-год.-71
Спортен празник ПГ-6-год.-72
PlayPause
previous arrow
next arrow
спортен празник-02
спортен празник-03
спортен празник-04
спортен празник-05
спортен празник-06
спортен празник-07
спортен празник-08
спортен празник-09
спортен празник-10
спортен празник-11
спортен празник-12
спортен празник-13
спортен празник-14
спортен празник-15
спортен празник 3-та група-1
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-2
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-3
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-4
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-5
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-6
спортен празник 3-та група-1спортен празник 3-та група-7
Спортен празник ПГ-6-год.-01
Спортен празник ПГ-6-год.-02
Спортен празник ПГ-6-год.-03
Спортен празник ПГ-6-год.-04
Спортен празник ПГ-6-год.-05
Спортен празник ПГ-6-год.-06
Спортен празник ПГ-6-год.-07
Спортен празник ПГ-6-год.-08
Спортен празник ПГ-6-год.-09
Спортен празник ПГ-6-год.-10
Спортен празник ПГ-6-год.-11
Спортен празник ПГ-6-год.-12
Спортен празник ПГ-6-год.-13
Спортен празник ПГ-6-год.-14
Спортен празник ПГ-6-год.-15
Спортен празник ПГ-6-год.-16
Спортен празник ПГ-6-год.-17
Спортен празник ПГ-6-год.-18
Спортен празник ПГ-6-год.-19
Спортен празник ПГ-6-год.-20
Спортен празник ПГ-6-год.-21
Спортен празник ПГ-6-год.-22
Спортен празник ПГ-6-год.-23
Спортен празник ПГ-6-год.-24
Спортен празник ПГ-6-год.-25
Спортен празник ПГ-6-год.-26
Спортен празник ПГ-6-год.-27
Спортен празник ПГ-6-год.-28
Спортен празник ПГ-6-год.-29
Спортен празник ПГ-6-год.-30
Спортен празник ПГ-6-год.-31
Спортен празник ПГ-6-год.-32
Спортен празник ПГ-6-год.-33
Спортен празник ПГ-6-год.-34
Спортен празник ПГ-6-год.-35
Спортен празник ПГ-6-год.-36
Спортен празник ПГ-6-год.-37
Спортен празник ПГ-6-год.-38
Спортен празник ПГ-6-год.-39
Спортен празник ПГ-6-год.-40
Спортен празник ПГ-6-год.-41
Спортен празник ПГ-6-год.-42
Спортен празник ПГ-6-год.-43
Спортен празник ПГ-6-год.-44
Спортен празник ПГ-6-год.-45
Спортен празник ПГ-6-год.-46
Спортен празник ПГ-6-год.-47
Спортен празник ПГ-6-год.-48
Спортен празник ПГ-6-год.-49
Спортен празник ПГ-6-год.-50
Спортен празник ПГ-6-год.-51
Спортен празник ПГ-6-год.-52
Спортен празник ПГ-6-год.-53
Спортен празник ПГ-6-год.-54
Спортен празник ПГ-6-год.-55
Спортен празник ПГ-6-год.-56
Спортен празник ПГ-6-год.-57
Спортен празник ПГ-6-год.-58
Спортен празник ПГ-6-год.-59
Спортен празник ПГ-6-год.-60
Спортен празник ПГ-6-год.-61
Спортен празник ПГ-6-год.-62
Спортен празник ПГ-6-год.-63
Спортен празник ПГ-6-год.-64
Спортен празник ПГ-6-год.-65
Спортен празник ПГ-6-год.-66
Спортен празник ПГ-6-год.-67
Спортен празник ПГ-6-год.-68
Спортен празник ПГ-6-год.-69
Спортен празник ПГ-6-год.-70
Спортен празник ПГ-6-год.-71
Спортен празник ПГ-6-год.-72
previous arrow
next arrow