STEAM – Плодова салата

STEAM – Плодова салата

Плодова салата

Малките детски ръчички
плодова салата направиха самички.