STEAM – Плодова салата

Четвърта група „Чуден свят“ STEAM – Плодова салата