STEAM вълшебен автомобил

Иновативна ситуация от STEAM дейностите за месец януари изпълниха децата от отпадъчни материали създадоха автомобили задвижващи се от въздуха, както и автомобили на бъдещето от конструктор.