STEAM- вълшебни цветя

STEAM – вълшебни цветя е първата тема от годишния STEAM план на детската градина, чрез прилагане на метода STEAM в обучението дава възможност за надграждане на предвидените очаквани резултати при децата. Реализираните дейности превръщат градината в иновативна.