STEM вълшебна топка

Открита педагогическа практика в група,, Слънце“.
STEM,, Вълшебна топка“- цел на ситуацията е затвърдяване на количествените отношения съобразно възрастта на децата. Децата са в ролята на малки експериментатори, които откриха тайна рецепта на пластилин и изследваха промяната на цветовете при смесването на основните.