STEM – вълшебна топка

STEM-Вълшебна топка си изработиха децата от група ,, Слънце“. По тайна рецепта си направиха домашен пластилин. С вълшебство откриха и нови цветове.