Световен ден на хората със Синдром на Даун

Даун- синоним на чисто сърце,
Ангел с душа по-лека от перце
Учи на обич, дава цвят на света
Най-светлия пример за доброта.
Днес сме част от света на децата със Синдром на Даун, днес бяхме гости на прекрасната Микаела.