Световен ден на рециклирането

Световен ден на рециклирането

По повод Световния ден на рециклирането децата от трета група „Чуден свят“ изработиха лалета от картон и прежда.
Чрез игри си припомниха правилата за разделно събиране на отпадъците и напълниха „празните коремчета“ на Хартояд, Пластоядка и Стъклояд.