Церемония Проект на Годината 2019

Детска градина „Валентина Терешкова“ взе участие в специална церемония за Проект на Годината 2019 организирана от фондация „Лале“. Целта на номинирания проект „Взаимодействие на заинтересованите страни при работа с деца в детската градина“ е осигуряване на иновативна образователна среда за реализиране на равен достъп до качествено предучилищно образование и приобщаване на всяко дете!!!