Участие в кръгла маса към ЮЗУ „Неофит Рилски“

Актуални проблеми на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти бяха обсъдени на кръгла маса в ЮЗУ „Неофит Рилски“ .Във форума, организиран от Факултета по педагогика, се включи и екипа на ДГ,, Валентина Терешкова“ гр Батановци.

ЮЗУ