Учим се да сме добри и да живеем заедно

Учим се да сме добри и да живеем заедно в този свят на многообразие! Под този надслов преминаха заниманията на децата от трета група „Чуден свят“, които си припомниха думичката „толерантност“. Запознаха се с добродетелите, необходими за изграждане на толерантността като нравствена ценност.